Velkommen til Dr. Kjell Kjørlaug si heimeside!

Eg er 100% sjukmeld vidare.

Eg kjem til å avvikle kontoret i løpet av kort tid og praksisen i Kaupanger vert såleis avslutta.

Takk til alle som har vist meg tillit ved å bruke kontoret!

Eg vil oppfordre dei som treng legehjelp om å ta kontakt med fastlegen sin.Myndigheitene har bestemt at betaling i samband med konsultasjon hos lege utan fastlegeavtale IKKJE kan førast på eigenandelskort og at frikort heller ikkje gjeld.

Nytt pr 10/2-2011: Godkjend sjømannslege.

Nytt pr 10/10-11: Har installert betalingsterminal!

Pr. 9/10-13: Godkjend petroleumslege

  • Avbestilling seinast 24 timar før avtale.  Manglande frammøte vert fakturert med kr. 300.
  • Kontoret ligg i 2. etasje i Maxbo-bygget på Kaupanger der det også er rikeleg med gratis parkeringsplassar.  Ikkje fast kontortid. Kun etter førehandsavtale
  • Eg kan kontaktast via epost: post@kjorlaug.no eller via melding på mobil nr 90400741.  Fortel kort kva det gjeld og evt. ynskje om tidspunkt. Eg kan berre unntaksvis ta telefonen og har kun mobil tilgjengeleg.
  • Pasientar frå fjern og nær er velkomne!
  • Ta med alle medisinar du brukar til første undersøking og lag eit kort notat om dine tidlegare og noverande sjukdommar – bruk gjerne dette skjemaet.

NYTT: Har du kronisk senebetennelse? Eg har investert i eit trykkbølgeapparat som kan hjelpe!!

Sjå www.trykkbølgebehandling.no for meir informasjon